pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  39

IPv6 a fragmentace •       IPv6 požaduje MTU minimálně 1280 bytů –     IPv4 požaduje nejméně 576 bytů •       už nedochází k fragmentaci "po cestě" –     fragmentovat v IPv6 může jen odesilatel •    pokud se někde (na trase) zjistí, že paket je větší než místní MTU, přenos skončí a odesilateli je odeslána zpráva ICMP Packet Too Big –    jako u IPv4, pokud by byl nastaven bit DON´T FRAGMENT –     v IPv4 mohl fragmentovat jak odesilatel, tak i kterýkoli směrovač "po cestě" •       záměr: –     omezit režii, která vzniká při  fragmentaci ve směrovačích –     je výhodnější, když aplikace samy redukují velikost svých paketů •       doporučení: –     pro "plné" (chytré) implementace IPv6: •    používat Path MTU Discovery –    postup je obdobný jako u IPv4 –     pro "minimální" implementace: •    generovat pakety velikosti do 1280 bytů •       rozšiřující hlavička pro fragmentaci –     když odesilatel musí fragmentovat, přidá k povinné hlavičce rozšiřující hlavičku •    "fragmentační" hlavičku