pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  36

IPv6 •       Proč? –     jako zásadní řešení problému s nedostatkem 32-bitových IP adres –     232 = 4 294 967 296 •    odhad reálně použitelných adres: jen cca 2 mld. •       důvody: –     roste počet uzlů, připojených k Internetu •    xDSL, kabel, satelit, Wi-Fi, ….. •    mobilní zařízení (GPRS telefony, PDA, UMTS/3G….) •    inteligentní zařízení (ledničky, pračky, mikrovlny, ….) –     nevyrovnanost přídělů stávajících 32-bitových IP adres •    Japonsko, Čína (Asie obecně) – dostali málo –     dočasná řešení nevystačí navždy •    privátní IP adresy, NAT, CIDR ….   •       očekávání (IPv6 Forum): –     již dnes obsahuje každá domácnost na 250 zařízení, která by mohla být někdy v budoucnu připojena k Internetu –     v roce 2004 bude na světě 1,3 mld. mobilních telefonů, 750 mil. aut a desítky milionů dalších zařízení, která by mohla být připojena   •       řešení: –     stávajícímu protokolu IP (verze 4) nelze vnutit větší adresy –     je (bylo) nutné vyvinout zcela nový protokol IP verze 6