pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

IP Multicast •      multicast: –    možnost odeslat paket, který bude doručen více příjemcům (současně) –    linkový multicast: •    doručuje se uzlům v "přímém dosahu" –   to je relativně snadné, s podporou v linkových technologiích –    IP multicast •    doručuje se uzlům, které mohou být "kdekoli" v dosahu IP protokolu –   komplikované •      IP multicast adresy: –    jsou "skupinové" •    uzly se dynamicky přidávaní/odstraňují ze skupiny –    skupiny jsou: •    permanentní: IP adresa je jim přidělena administrativně a trvale –   a je "well known"  –   např. 224.0.0.2: všechny směrovače v podsíti •    "dočasné" (transient): vznikají a zanikají na základě potřeby –    členství uzlů ve skupině je vždy dynamické