pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

Zpracování ARP dotazu •       Každý uzel který přijme broadcast: –     extrahuje "binding" odesilatele dotazu (vazbu mezi jeho IP a HW adresou). •    pokud jej už má ve své cache, osvěží ji (znova to vloží do své cache). Tím se mj. ošetří i změna adresy odesilatele –     příjemce se podívá na pole OPERATION, zda jde o dotaz nebo odpověď. –     pokud jde o dotaz, zjistí příjemce zda se ho týká •    porovná pole TARGET PROTOCOL ADDRESS se svou adresou. •       pokud jde o odpověď, už nejde o broadcast –     odpověď by měla být cílená, tj příjemce dříve vyslal dotaz a nyní čeká na odpověď •    odpověď využije. •       Pokud se dotaz týká daného příjemce, je povinen odpovědět •       sestaví ARP odpověď: –     přehodí význam SENDER a TARGET, vyplní adresy druhé strany (byť je to zbytečné) –     doplní svou HW adresu (do pole SENDER HW ADDRESS) –     nastaví pole OPERATION na odpověď (2) –     pošle cíleně tazateli •       poté, co poslal odpověď, dotázaný si sám zanese binding (překladovou informaci o tazateli) do své cache paměti –     je to optimalizace kvůli tomu, že za chvíli mu nejspíše bude něco posílat, a bude potřebovat jeho adresu