pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

Vlastnosti protokolu IP •      je univerzální, nabízí jednotné přenosové služby –    nevyužívá specifika  fyzických přenosových technologií •    chce jen "společné minimum" –    snaží se zakrýt odlišnosti •    vytváří jednotné prostředí pro všechny aplikace •      pracuje s proměnnou velikostí paketu (datagramu) –    velikost určuje odesilatel (aplikace) •    problém: může docházet ke fragmentaci •       je zaměřen na jednoduchost,  efektivnost a rychlost •       je nespojovaný –     nečísluje přenášené pakety –     negarantuje pořadí doručení –     negarantuje dobu doručení –     ….. •       funguje jako nespolehlivý/"best-effort" –     negarantuje doručení –     negarantuje nepoškozenost dat –     nepoužívá potvrzení –     nepodporuje řízení toku –     smí zahodit datagram když: •    má chybný kontrolní součet •    překročil svou životnost •    hrozí zahlcení sítě •    …..