pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

ICMP SOURCE QUENCH •       jednoduchý směrovač: –     posílá ICMP SOURCE QUENCH  po každém paketu, který dostane když je přetížen •       dokonalejší směrovač: –     monitoruje zdroje dat a jejich toky, a posílá ICMP SOURCE QUENCH jen těm, kteří mají podstatný vliv na jeho přetížení •       ještě dokonalejší směrovač: –     může generovat ICMP SOURCE QUENCH ještě dříve, než dojde k přetížení, když se snaží o predikci a předcházení tomuto jevu     •      zpráva SOURCE QUENCH je pouze informace o tom, že dochází k přetížení směrovače. –    nespecifikuje proto konkrétní požadovanou akci •    ta je ponechána na vůli toho, kdo SOURCE QUENCH dostane (také tento uzel se může chovat různě inteligentně, a svou akci volit podle toho, že dostal prvních 64 bitů dat, která způsobila přetížení) –    neexistuje inverzní zpráva k SOURCE QUENCH •    nelze oznámit konec přetížení, je nutné to dělat nějak postupně a testovat průchodnost, například postupně zvyšovat objem dat)