pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

ICMP Time Exceeded •       při směrování IP datagramu se může stát, že dojde k zacyklení •       rozpoznává se pomocí položky TTL (Time To Live) v hlavičce datagramu –     původní význam položky: bude zde čas v sekundách •    ukázalo se jako nereálné –     dnešní význam: počet "přeskoků" (hop count) –     při každém průchodu směrovačem je hodnota položky TTL dekrementována •    kvůli tomu musí být přepočítáván kontrolní součet !!! •       když IP protokol zjistí, že položka TTL dekrementuje k nule, má právo datagram zahodit •       ale má povinnost o tom informovat odesilatele zahozeného datagramu –     pomocí ICMP zprávy typu "TIME EXCEEDED" •    s nastaveném CODE=1 •       jiná situace: –     při zpětném sestavování fragmentů vyprší timeout (vynuluje se nastavený timer) –     IP reaguje zasláním ICMP zprávy TIME EXCEEDED s nastavením CODE=1