pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

Syntaxe doménových jmen •      každá složka (dílčí jméno, label) smí mít nejvýše 63 znaků •      mohou se používat pouze písmena, číslice a pomlčka –    ne háčky a čárky!! –    pomlčka nesmí být na začátku ani na konci •      velká a malá písmena se nerozlišují –    pozor, neplatí pro celé URL!! •      celé doménové jméno musí mít max. 255 znaků •       v praxi lze používat i doménová jména, která nejsou plně kvalifikovaná –     chybí jim něco "zprava" –     může se doplnit automaticky •    např. mailto:peterka@ksi se doplní na peterka@ksi.ms.mff.cuni.cz –    ale jen v "působnosti" domény ms.mff.cuni.cz –     přesný mechanismus "doplňování" je v kompetenci místní sítě •    nemusí být přesně známo jak to dopadne –     důsledek: nepoužívat 2-písmenná jména shodná se jmény TLD •    nebylo by zřejmé, zda jde či nejde o plně kvalifikované jméno •    např. peterka@ksi.ms  ????? –    .ms je TLD Montserratu