pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

Plochý vs. hierarchický prostor jmen •      Plochý jmenný prostor –    všechna jména jsou "jednorozměrná" •    např. ALPHA, Sun, PC1 •    je omezený počet "smysluplných" jmen –    jména se přidělují z jedné "množiny" •    musí to být centrálně koordinováno –   ten kdo chce nějaké jméno se musí ptát zda ještě nebylo použito •      nevýhody: –    je to nepružné, neškálovatelné, organizačně náročné •      Hierarchický jmenný prostor –    existuje hierarchie (strom) dílčích jmenných prostorů, •    těmto dílčím jmenným prostorům se říká domény –    "výsledná" jména budou mít více složek –    organizačně to je zařízeno tak, aby (dílčí, složková ..) jména v rámci domén bylo možné "čerpat" nezávisle na ostatních doménách •    tomu musí odpovídat i "sestavování" dílčích složek jmen do větších celků