pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  43

ENUM •      jde o snahu provázat DNS a telefonní čísla •      cíl: umožnit, aby se k telefonním číslům mohly přiřazovat "další informace", stejně jako k doménovým jménům –    například o přesměrování hovoru •    účastník má jedno tel. číslo a skrze DNS si volí, zda chce přijímat na hlasový telefon, nebo na jiné zařízení (na které) –    například o typu koncového zařízení a jeho schopnostech •    vhodné zejména pro IP telefonii •      další cíle: –    aby se místo WWW adres dala používat telefonní čísla •    aby mobilní terminály nemusely zadávat adresy WWW stránek (WAP stránek atd.), ale stačila jen telefonní čísla –    aby se např. daly posílat maily na telefonní čísla •    obecně: aby tel. číslo mohlo sloužit jako jednotná adresa účastníka •      jde o projekt "světa spojů", nikoli "světa Internetu" –    angažuje se hlavně ITU-T