pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  40

Alternativní DNS •      nahrazují oficiální "DNS root servery" svými vlastními –    díky tomu si mohou vytvářet vlastní TLD –    podmínka fungování: •    DNS servery uživatelů se nesmí "ptát" oficiálních DNS root serverů, ale musí být "nastaveny" na alternativní