pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

Koncepce DNS •      musí to být distribuované řešení –    distribuované co do umístění dat •    objemy dat budou velké •    data by měla být uchovávána co nejblíže místu kde vznikají a kde "žijí" (mění se) –    distribuované co do pravomocí •    aby různé subjekty mohly přijímat určitá rozhodnutí a vykonávat úkony bez nutnosti koordinace s jinými subjekty –   aby bylo možné přidělovat nová jména bez nutnosti ptát se, zda jsou již použita jinde –   …. –     distribuované co do fungování •    kvůli spolehlivosti i kvůli vytížení to nesmí mít jeden centrální prvek •    dotazy týkající se určitých dat se budou zodpovídat tam, kde se tato data nachází •       musí to fungovat efektivně –     týká se to hlavně převodních mechanismů mezi symbolickými jmény a číselnými IP adresami –     může to využívat "princip lokality" •    dotazy nejčastěji směřují na "místní" uzly, nebo na stále stejná jména "cizích" uzlů –    má smysl optimalizovat fungování pomocí vyrovnávacích pamětí (cache)