pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

Překlad •      musí být definován "překlad" jmen z UNICODE do ASCII a opačně –    nejprve se dělá "nameprep" •    sjednocují se různé varianty možného zápisu (např. velká a malá písmena), vzniká "kanonický tvar" –    pak se dělá vlastní překlad •    fakticky: zakódování do čistého ASCII •    tzv. punycode –    musí existovat i opačný překlad •    z ASCII do UNICODE