pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

Původní řešení (před DNS) •       Symbolická jména pro uzly se používala již v zárodečném ARPANETu –     a zastupovala jejich číselné adresy •       řešení: –     existovala centrální autorita, která vedla evidenci symbolických jmen a převodní tabulku •    ve stylu: UCLA=193.34.56.78 –     zajišťovala všechny aktualizace –     distribuovala tuto tabulku všem zájemcům •    ve formě souboru HOSTS •       symbolická jména mohla být "jednorozměrná" –     nemusela být členěna na části/složky •       celé to mohlo fungovat pouze při velmi malém počtu uzlů a malé frekvenci změn. •       větší počet uzlů a větší frekvence změn vyžadují jiné řešení –     nikoli centralizované –     nikoli "jednorozměrné" –    dostatečně škálovatelné !!! •       DNS začalo vznikat počátkem 80. let –     postupně začalo plnit i další funkce (např. v oblasti el. pošty)