pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

Příklady •      Name=ksi.ms.mff.cuni.cz    Type=A, Class=1, TTL=86400 (1 Day), RDLENGTH=4  IP Address=195.113.19.213   •      Name=kki.ms.mff.cuni.cz      Type=CNAME, Class=1, TTL=86400 (1 Day), RDLENGTH=20 CNAME=ksi.ms.mff.cuni.cz •      Name=peterka.cz     Type=MX, Class=1, TTL=86400 (1 Day), RDLENGTH=18     Preference=10, Mail Exchange=mail.czech.net •      Name=peterka.cz     Type=MX, Class=1, TTL=86400 (1 Day), RDLENGTH=11     Preference=100, Mail Exchange=mspool.czech.net