pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

Zóny •      zóna –    oblast tvořená skupinou domén, nad kterou má někdo konkrétní (jeden subjekt) autoritu •    zóny se "zvětšují" vytvářením dceřinných domén •    zóny se "zmenšují" delegováním pravomoci (autority) nad dceřinnými doménami –   dohází k "vykousnutí" celých podstromů domén ze stávající zóny a ke vzniku nové zóny •      zone file –    všechny údaje týkající se domén nad kterými má někdo autoritu (týkající se jedné zóny) jsou uchovávány na jednom místě •    v jedné databázi, resp. jednom souboru, tzv. zone file •    tam kde "žijí" a kde s nimi správce pracuje