pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

Jak má být doména "velká"? •      není apriorně stanoveno –    to co komu vyhovuje, co do velikosti i logice členění •      "příliš velká" doména –    není smysluplné, aby se přímo v této doméně přidělovala jména uzlům spadajícím do domény •    např. z organizačních důvodů –    řeší se "delegováním pravomoci" (parcelací "okruhu působnosti") •    vytváří se dceřinné domény •      "vhodně velká" doména –    s takovým počtem uzlů, aby se nevyčerpala smysluplná/požadovaná jména –    netýká se to až tak správy domény !! •      příklady:     –    pro malou organizaci bývá "vhodně velká" doména druhé úrovně –    pro velkou organizaci je vhodnější víceúrovňové členění •    např. UK (cuni.cz)