pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

Velikost adresové části IP adres •       Důsledek dvousložkového charakteru IP adres: –     každé síti je vždy třeba přidělit celý blok IP adres – všechny IP adresy se stejnou síťovou částí, která přísluší dané síti •     bez ohledu na to, kolik jich skutečně využije •     takto přidělené adresy •       příklad: –     pokud by síťová část měla "napevno" 16 bitů (a adresa uzlů zbývajících 16 bitů), pak by: •     každá síť by musela dostat přiděleno celkem 216 (tj. 65536) individuálních IP adres (všechny se stejnou síťovou částí) •     bez ohledu na skutečný počet  uzlů v síti !!!! •       autoři TCP/IP museli pečlivě zvažovat, jak volit velikost síťové části IP adresy •       kdyby zvolili pevnou velikost síťové části (např. 16 bitů), hrozilo by: –     že bude existovat více sítí než kolik připouští síťová část –     IP adresy se budou přidělovat po příliš velkých blocích