pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  39

skupinové (multicast) adresy IPv6 •      začínají na FF –    jsou logicky jednosložkové –    obsahují 4-bitový příznak •    flag - říká např. zda je adresa přidělena trvale nebo dočasně –    obsahují 4-bitový příznak "dosahu" •    scope ID –   node-local, link-local, site-local, organization-local, global, … •      některé multicast adresy jsou vyhrazeny: –    FF0x:0:0:0:0:0:1 zahrnuje všechny uzly •    o "dosahu" rozhoduje Scope ID –   přípustné jsou pouze varianty node-local a link-local •    fakticky nahrazuje broadcast –    FF0x:0:0:0:0:0:2 zahrnuje všechny směrovače •    o "dosahu" rozhoduje Scope ID –   přípustné jsou pouze varianty node-local, link-local a site-local