pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  38

Vyhrazené adresy v IPv6 •      adresy začínající na FE (1111 1110) jsou vyhrazeny jako privátní –    FE::cokoli •      dělí se na: –    "site-local" •    jsou přenášeny jen v rámci soustavy sítí zákazníka (site) –   nejsou šířeny k jeho ISP a dále •    začínají na FEC, FED, FEE, FEF –    "link-local" •    směrovače je vůbec nepropouští, používají se jen v rámci daného segmentu/spoje •    začínají na FE8,  FE9, FEA, FEB   •      loopback –    ::1 •    resp. 0:0:0:0:0:0:0:1 •      nespecifikovaná IP adresa –    :: •    resp. 0:0:0:0:0:0:0:0 –    používá ji např. uzel, který se teprve dotazuje na svou IP adresu •      vnoření (embedded) IPv4 adresy –    adresy IPv4, chápané jako adresy IPv6 –    doplní se zleva samými nulami •    např. ::192.168.1.1