pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  37

IPv6 Interface Identifier •      IPv4: –    relativní část adresy měla typicky méně jak 48 bitů •    nejčastější linkovou adresou byla 48-bitová ethernetová adresa –    bylo nutné složité převádění mezi relativní částí síťové adresy a linkovou adresou •    např. protokolem ARP (Address Resolution Protocol) •      IPv6: –    relativní část adresy má 64 bitů •    umožňuje to snadno "namapovat" na 48-bitové ethernetové adresy –    předpokládá se ale použití "větších" ethernetových adres, modified EUI-64 •    vychází z rozšířených ethernetových adres –   "64-bit extended unique identifier", od IEEE –   mají 40 bitů na výrobce, 24 na seriál number •    7. bit zleva se nastaví z 0 na 1 (bit U/L)