pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  36

IPv6 unicast adresy •       jsou logicky dvousložkové –     relativní část adresy má 64 bitů •    "Interface Identifier" –     síťová část adresy má dvě části •    Global Routing Prefix –    identifikuje koncového zákazníka (site) •    Subnet ID: –    rozlišuje (pod)sítě u zákazníka –    analogie subnettingu •       Global Routing Prefix –     je definováno jeho dělení, pro •    TLA (Top-Level Aggregators) –    velké regionální přidělovatele IP adres, jako je RIPE, ARIN, APNIC, … •     NLA (Next-Level Aggregators) –    typicky ISP, přidělují adresy zákazníkům –     v praxi se nerespektuje •    RFC 3587 fakticky zrušilo toto dělení