pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

Symbolický zápis IPv6 adres •      straight-hex –    každé slovo se zapíše jako (4-místné) hexadecimální číslo –    např.: 805B:2D9D:DC28:0000:0000:FC57:D4C8:1FFF •      leading zero suppressed –    nulová slova se zkrátí na jedinou číslici –    např.: 805B:2D9D:DC28:0:0:FC57:D4C8:1FFF •      zero-compressed –    nulová slova se zcela vynechají  –    např.: 805B:2D9D:DC28::FC57:D4C8:1FFF •      mixed notation –    posledních 32 bitů se zapíše jako u IPv4 •    pro tzv. "embedded IPv4 adresy –    např. ::212.200.31.255