pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

unicast, multicast a broadcast •      IPv4: –    unicast  •    označují právě jeden uzel –   přesněji: právě jedno síťové rozhraní •    původně třídy A,B a C –   dnes adresy dle CIDR –    multicast •    označují skupiny uzlů •    původně třída D •    implementace je volitelná a skutečná podpora mizivá –    broadcast •    označuje všechny uzly (v síti) –   relativní adresu uzlu tvoří samé 1 •    s šířením IP broadcastů byly/jsou problémy •      IPv6: –    unicast •    přidělují se způsobem který připomíná spíše CIDR než třídy A, B a C –    multicast •    nahrazuje broadcast v IPv4 •    jeho podpora v IPv6 je povinná !!! –    anycast •    jedna IP adresa může být přiřazena více uzlům současně •    reagovat (ozvat se) by měl vždy ten uzel, který je "nejblíže"