pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  31

IPv6 – základní principy •       IPv6 rozšiřuje původní 32-bitový adresový prostor IPv4 na 128-bitový –     ale není to zdaleka jediná změna –     IPv6 mění řadu dalších aspektů a vlastností IPv4 •    napravuje různé nedostatky, nedomyšlenosti, věci které se neosvědčily, … •    např. multicast místo broadcastu, …. –     IPv6 přidává řadu nových vlastností •    např. podporu QoS, podporu bezpečnosti, mobilitu, … •    anycast, … –     IPv6 není radikálním (zásadním) odklonem od dosavadních principů fungování IP a TCP/IP •       změny týkající se adresování: –     větší adresový prostor –     hierarchické členění adresového prostoru •    a hierachické přidělování IP adres –     eliminace "obezliček" •    jako např.  NAT/PAT, … –     lepší podpora multicastu •    v IPv6 je povinný –     zavedení anycast-u –     možnost autokonfigurace a přečíslování –     lepší řešení fragmentace a defragmentace –     lepší podpora mobility –     …