pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

Důsledek: •      IP adresy jsou –    fyzicky "jednolité" (každá má 32 bitů) –    logicky dvousložkové, mají •    síťovou část (s adresou sítě, identifikující síť jako celek) •    (relativní) adresu uzlu v rámci sítě •      hranici mezi oběma logickými složkami tvoří bitová pozice –    síťovou část tvoří vyšší bity IP adresy, relativní adresu uzlu zbývající nižší bity –    původně: hranice je pevně dána (ve 3 možných pozicích) –    dnes: hranice je volitelná