pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

Důsledky mechanismu CIDR •       šetří se IP adresami –     byl dále zpomalen úbytek adres •    ale příčina problému nebyla odstraněna •       šetří se směrovací tabulky –     umožnilo to redukovat jejich objem, tím zrychlit směrování •    ale nepostačuje, tabulky jsou již tak neúnosně velké •    jsou nutná ještě jiná řešení, např. autonomní systémy (zavádí další stupeň agregace směrovacích informací) •      musel se změnit způsob distribuce IP adres –    "přidělovatelem" nyní musí být  jednotliví provideři (ISP) •    musí se registrovat u regionálních přidělovatelů