pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

Problém směrovacích tabulek •      dříve platilo: –    přidělovaly se celé síťové adresy, a to systémem "kdo první přišel …" •    nebyl v tom žádný systém, kromě distribuce mezi regionální přidělovatele –    pro každou síťovou adresu (A, B nebo C) musela být ve směrovacích tabulkách samostatná položka –    směrovačům v páteřních částech Internetu začaly přetékat směrovací tabulky