pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

Princip CIDR-u •      dochází k tzv. agregaci –    slučování "sousedních" síťových IP adres –    vzniká 1 výsledná "agregovaná" adresa (adresa supernet-u) •      síťová část je nyní označována jako "prefix" –    a jeho velikost je vyjadřována v počtu bitů (síťové části) •      adresy jsou dnes přidělovány zásadně jako tzv. CIDR bloky –    např. 194.213.228/24 je CIDR blok odpovídající 1 dřívější síťové adrese C (má 24 bitů prefixu, zbývá 8 na adresu uzlu)