pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

Mechanismus CIDR Classless InterDomain Routing •      řeší problém úbytku IP adres –    umožňuje přidělovat koncovým sítím "přesně velké" skupiny IP adres •    v zásadě to nahrazuje původní systém tříd A, B a C •      řeší problém nárůstu směrovacích tabulek –    dosud platilo: co 1 síťová adresa třídy A, B nebo C, to jedna položka ve směrovací tabulce •    směrovací tabulka se prohledává při každém rozhodnutí o volbě směru •      princip mechanismu CIDR –    je v zásadě inverzní k subnettingu •    také se tomu říká supernetting –    předpokládá posun hranice (bitové pozice) mezi síťovou částí a adresou uzlu směrem "doleva" (k vyšším bitům)