pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

varianty NAT-u statický NAT •      vztah mezi "vnitřními" a "vnějšími" IP adresami je pevně dán –    má statický charakter •      vnitřní uzly mohou být přístupné z vnější sítě –    lze využít například při "stěhování" mezi ISP •    bez nutnosti měnit IP adresy dle CIDR •      dynamický NAT •      "vnitřním" IP adresám jsou přiřazovány "vnější" IP adresy dynamicky, podle potřeby –    vnitřní uzly nejsou obecně dostupné z vnějšku –    lze ušetřit "vnější" IP adresy •    pokud některé vnitřní uzly nepotřebují