pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

Výchozí předpoklady •       každý uzel musí mít unikátní IP adresu –     aby jej bylo možné rozlišit –     dnes existují výjimky •    jde o obecné pravidlo, týká se jen "přímo dostupných uzlů", ne uzlů schovaných za firewally •       rozhodnutí autorů TCP/IP: –     IP adresy budou abstraktní •    nebudou mít žádný bezprostřední ekvivalent v linkových adresách –     IP adresy budou všude stejné •    i "nad" různými typy linkových adres budou IP adresy stejného typu –    náročné na převodní mechanismy –     IP adresy budou mít 32 bitů •       IP adresy musí vycházet vstříc potřebám TCP/IP protokolů •       představě katenetového modelu –     "svět" je složen z: •    dílčích sítí •    uzlů (hostitelských počítačů a směrovačů) •       potřebám směrování: –     směrovací algoritmy se rozhodují na základě příslušnosti přijímajícího uzlu k síti •    ne na základě "celé" adresy –    výjimka: host-based route •    důvod: snaha minimalizovat objem směrovacích tabulek i složitost rozhodování –     proto musí být možné "extrahovat" z IP adresy identifikaci cílové sítě