pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

Privátní IP adresy •      podmínka fungování: –    na hranicích privátních sítí je třeba zastavit šíření směrovacích informací •    "ohlašujících" existenci uzlů uvnitř privátních sítí •      důsledek: –    v privátních sítích lze použít v zásadě libovolné IP adresy •    uvnitř jedné privátní sítě musí být jednoznačné •    v různých privátních sítích mohou být použity stejné IP adresy •      doporučení: –    nepoužívat úplně libovolné IP adresy, ale takové, které byly k tomuto účelu vyhrazeny (RFC 1597) –    jsou to adresy: •    1x síťová adresa třídy A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255 •    16x adresa třídy B: –   172.16.0.0 – 172.31.255.255 •    256x adresa třídy C –   192.168.0.0 – 192.168.255.255