pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

Přehled řešení problému •      "okamžité" řešení: –    přidělovat IP adresy v násobcích "největších nižších" kvant •    příklad: síť, 1000 uzlů •    dříve: dostala by 1 xB •    nyní: dostane 4-8 x C •    problém: bobtnají směrovací tabulky –    subnetting •    další (lokální) dělení skupin IP adres v podsítích –   s jediným vstupním bodem –   viditelnost je pouze lokální •      dočasná řešení –    privátní IP adresy •    možnost použít stejné adresy vícekrát, v privátních sítích •    "prostupnost" mezi veřejnou a privátní sítí může být řešena: –   na aplikační vrstvě, pomocí firewallů –   na síťové vrstvě, pomocí překladu IP adres (NAT/PAT) –    CIDR (Classless Interdomain Routing) •    možnost přidělovat IP adresy po libovolných kvantech –   které jsou mocninou 2 •      "definitivní" řešení –    IPv6 •    128-bitové adresy