pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

Jiný pohled na spolehlivost •       spolehlivost je o tom, kde v síti má být umístěna "inteligence" –     výpočetní kapacita, logika implementující zajištění spolehlivosti •    připomenutí: síťová vrstva je ještě ve všech uzlech, transportní již jen v koncových uzlech •       ISO/OSI: –     inteligence má být v síti •     spolehlivost musí být řešena na úrovni síťové vrstvy –    inteligence je ve směrovačích –    je to drahé a nepružné –    nedává to možnost výběru •       TCP/IP: –     inteligence má být v koncových uzlech •     spolehlivost je řešena až v transportní vrstvě –    je to lacinější, pružnější •     umožňuje to, aby si aplikace vybíraly zda spolehlivost chtějí či nechtějí •       teze (TCP/IP): –     přenosová vrstva se má starat o přenos dat •     má to dělat co nejefektivněji •     nemá se rozptylovat dalšími úkoly (např. zajišťováním spolehlivosti, když to si snáze a lépe zajistí koncové uzly sítě) –     zajištění spolehlivosti je úkolem koncových uzlů