pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

Nespolehlivá komunikace •      spolehlivost přenosu –    není nikdy absolutní (100%),  je vždy pouze relativní (např. 99%) •    důvod: již samotné mechanismy detekce chyb nejsou 100% •    někomu může konkrétní míra spolehlivosti stačit, jinému ne –    zajištění spolehlivosti je vždy spojeno s nenulovou režií •    spotřebovává to výpočetní kapacitu, přenosovou kapacitu, … •    pokud by spolehlivost zajišťovalo více vrstev nad sebou, režie se sčítá (násobí) –   není to rozumné –   TCP/IP to nechce dělat, ISO/OSI to dělá –    způsobuje nerovnoměrnosti (nepravidelnosti) v doručování dat •    tím, že se opakuje přenos chybně přenesených dat •    vadí to hlavně u multimediálních přenosů •      zvolené řešení v rámci TCP/IP: –    spolehlivost není nikomu vnucována •    každá aplikace si může vybrat: –   zda vystačí s nespolehlivým přenosem, event. si spolehlivost zajistí sama –   nebo zda využije spolehlivost kterou nabízí spolehlivý transportní protokol