pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

Nespojovaná komunikace •       přenosové služby TCP/IP fungují na nespojovaném principu –     nenavazují spojení, posílají data  v dobré víře že příjemce existuje a bude ochoten je přijmout –     hlavní přenosový protokol síťové vrstvy (protokol IP) je nespojovaný •       výhody: –     je to bezestavové •    nemění se stav odesilatele ani příjemce –     není nutné složitě reagovat na změny v přenosové infrastruktuře, rušením a novým navazováním spojení •    vše zajistí adaptivní mechanismy směrování •      výhody/nevýhody: –    je to výhodné pro "řídké" přenosy •    přenosy menších objemů dat, hodně rozložené v čase –    není to výhodné pro "intenzivní" přenosy •    přenosy větších objemů dat v krátkém časovém intervalu •      vyšší vrstvy mohou fungovat spojitě –    týká se to především jejich komunikace, ne samotného přenosu (na úrovní síťové vrstvy) –    transportní protokol (TCP) vytváří iluzi spojovaného přenosu