pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

Důsledky •      obliba nespojované (connectionless) komunikace –    přenosové mechanismy fungují na nespojovaném principu, teprve vyšší vrstvy mohou fungovat  spojovaně, resp. komunikovat se svými protějšky na spojovaném principu •      obliba nespolehlivého přenosu –    teze: přenosové mechanismy se mají starat o přenos a  dělat jej co nejefektivněji •    nemají se ohlížet na event. ztráty dat •      fungování na principu maximální snahy, ale nezaručeného výsledku –    přenosové mechanismy se maximálně snaží, ale když se jim něco objektivně nedaří, mají právo se na to "vykašlat"