pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

TCP/IP a mobilita •       mobilita –     IP adresy nejsou "mobilní" •    nelze je přenášet mezi sítěmi •    směruje se na základě IP adres, podle jejich síťové části –    nelze jen tak "vytrhnout" jednotlivé IP adresy z jejich "mateřské" sítě –     protokol IP vznikal v době, kdy počítače nebyly přenosné, nebyl požadavek na mobilitu •       řešení mobility: –     přidělení nové IP adresy v nové síti •    BOOTP, DHCP atd. –     skrze agenty a tunely •    "na původním místě" zůstane agent, který vše přeposílá "skrze tunel" tam, kde se uzel právě nachází –     jinak •       IP Mobility Support –     "Mobile IP" •    RFC 2002 a další (3220, 3344) –     princip fungování: •     metoda "agentů" –    pakety jsou směrovány na původní místo, odkud jsou následně přeposílány na nové místo •    pro vyšší vrstvy je to neviditelné •    vzdálené zařízení nemusí Mobile IP podporovat –    vše zařizuje agent, mobilní zařízení o tom neví –     je to určeno pro "příležitostnou mobilitu" •    např. pohyb 1x za týden •    nikoli pro "častou mobilitu", jako např. v mobilních sítích, roaming apod. –     mobilní zařízení musí mít staticky přiřazenou IP adresu