pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

IP Security (IPSec) •       je to celý rámec (framework) –     nejde o (jeden) konkrétní protokol •    ale o soustavu vzájemně provázaných opatření a dílčích protokolů –     nejde o jeden internetový standard •    je definován několika RFC –     funguje na síťové úrovni!!! •       IPSec původně vznikl pro IPv6 –     ale začal se používat i pro stávající IPv4 •       IPSec zajišťuje: –     důvěrnost •    šifruje přenášená data –     integritu •    že přenášená data nejsou při přenosu změněna •       umožňuje: –     aby si komunikující strany dohodly algoritmy a klíče pro zabezpečení svých přenosů •       chrání –     i proti některým druhům útoků •    např. "replay attack" •       má dva režimy fungování: –     transport mode •    "zabezpečovací údaje" se vloží přímo do IP datagram –    do jeho hlavičky a za ni –     tunnel mode •    IP datagram se vloží do jiného (zabezpečeného) datagramu