pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

QoS v TCP/IP – možné přístupy •      prioritizace –    různým druhům přenosů se přiřadí různé priority a je s nimi nakládáno odlišně •    přenosy s vyšší prioritou dostávají "kvalitnější obsluhu" (a příděl zdrojů) na úkor přenosů s nižší prioritou –    příklady řešení: •    DiffServ –   Differentiated Services •    MPLS –   MultiProtocol Label Switching •      rezervace –    pro potřebu konkrétních přenosů si lze vyhradit (rezervovat) požadované zdroje a ty pak využívat •    týká se i vyhrazení přenosové kapacity, přepojovací kapacity atd. –    příklady řešení: •    IntServ (Integrated Services) •    RSVP (ReSource reserVation Protocol) •      "hrubá síla" –    princip "best effort" se nemění, pouze se předimenzují dostupné kapacity •    tak aby nedocházelo ke kapacitním problémům – tak často