pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

V čem se liší TCP/IP a ISO/OSI? •      v celkovém přístupu autorů •    ISO/OSI: všechno musíme vymyslet sami (nebo alespoň převzít to, co vymysleli jiní, a udělat z toho vlastní standard) –   příklad: ISO vydává Ethernet jako svůj standard ISO 8802.3 •    TCP/IP: to co je rozumné převezmeme a využijeme –   soustředí se na "provázání" vlastních řešení s cizími –   řeší např. jak provozovat IP nad Ethernetem •      ve způsobu tvorby nových řešení: –    ISO/OSI: od složitého k jednoduššímu •    řešení vznikají od začátku jako "dokonalá" –   nejprve navymýšlí vzdušné zámky, pak musí slevovat •    nejprve vznikne standard, pak se zkoumá praktická realizovatelnost –    TCP/IP: od jednoduššího ke složitějšímu •    řešení vznikají nejprve jako "skromná", postupně se obohacují •    nejprve se řešení ověří, a teprve pak vzniká standard