pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

Problém multimediálních aplikací •       potřebují dostávat svá data: –     s malým zpožděním –     s pravidelným zpožděním •    s pravidelnými odstupy mezi sebou •       týká se to například přenosu živého obrazu či zvuku –     aplikace VOIP, TV vysílání, rozhlas, video-on-demand •       problém je s fungováním přenosových mechanismů TCP/IP na principu "maximální snahy, ale nezaručeného výsledku" –     byla by zapotřebí podpora QoS (kvality služeb) •    QoS je v zásadě "protipólem" principu maximální snahy •       možná řešení: –     "kvantitativní": zvyšování disponibilní kapacity •    fungování na principu "maximální snahy …" zůstává •    zlepšení je statistické –    je menší pravděpodobnost, že bude muset dojít ke krácení požadavků •    týká se: –    přenosových kapacit (tj. linek) –    "přepojovacích kapacit" (směrovačů, switchů) –     "kvalitativní": zavedení podpory QoS •    fungování na principu "maximální snahy …" je nahrazeno jiným způsobem fungování •    zlepšení je garantované –    ale drahé a obtížné