pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

Aplikace v TCP/IP •      prakticky všechny aplikace v rámci TCP/IP jsou založeny na architektuře client/server –    servery poskytující "veřejné" služby jsou dostupné na tzv. dobře známých portech (well-known ports) –    přenosové mechanismy TCP/IP jsou uzpůsobeny komunikaci stylem 1:1 (mezi 1 serverem a 1 klientem)