pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

Prezentační a relační služby v TCP/IP •      ISO/OSI má samostatnou prezentační a relační vrstvu –    vychází z předpokladu že prezentační a relační služby budou potřebovat všechny aplikace •    pak mají samostatné vrstvy smyl •      TCP/IP nemá samostatné vrstvy –    vychází z předpokladu, že prezentační a relační služby budou potřebovat jen některé aplikace •    pak nemá smysl dělat samostatné vrstvy •    aplikace, které tyto služby potřebují, si je musí realizovat samy