pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

Koncepce transportní vrstvy •       "realizuje demokracii": –     přenosové mechanismy do úrovně síťové vrstvy fungují nespolehlivě –     na úrovni transportní vrstvy jsou dva alternativní protokoly •    UDP, nespojovaný, nespolehlivý •    TCP, spojovaný, spolehlivý –     aplikace si mohou samy vybrat, zda budou používat TCP nebo UDP