pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

Koncepce transportní vrstvy •       realizuje "end-to-end" komunikaci –     nabízí dva transportní protokoly •       TCP (Transmission Control Protocol) –     funguje spojovaně •    vyžaduje navázání/ukončení spojení .. –     od aplikace přebírá data po bytech •    jako "bytový proud" •    ale sám data přenáší po blocích, jako tzv. TCP segmenty –     funguje spolehlivě •    zajišťuje spolehlivý  přenos –    používá kontinuální potvrzování a selektivní opakování –     je velmi adaptivní •    dokáže se průběžně přizpůsobovat různým podmínkám přenosu –    přenosové zpoždění, rozptyl zpoždění atd. –     je velmi komplikovaný •    velký a složitý kód, … •       UDP (User Datagram Protocol) –     je pouze jednoduchou nadstavbou nad síťovým protokolem IP •    jeho kód je malý a jednoduchý –     funguje nespojovaně •    nenavazuje spojení –     funguje nespolehlivě –     od aplikace přebírá data po blocích •    a vkládá je do svých "datagramů" •    UDP datagramů, User datagramů   •       transportní vrstva zajišťuje multiplex/demultiplex •      adresuje entity v rámci jednotlivých uzlů •      pomocí čísel portů