pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

Součásti síťové vrstvy •       v síťové vrstvě jsou "zabudovány": –     síťové adresy •    32-bitové abstraktní adresy –    nevychází z linkových adres –     převodní mechanismy, které překládají mezi fyzickými (linkovými) adresami a virtuálními IP adresami •    protokoly ARP, RARP, …. –     mechanismy fragmentace •    vazba na MTU –     protokoly na podporu fungování síťové vrstvy •    protokol ICMP –    "posel špatných zpráv" –    zajišťuje informování o nestandardních situacích   •       se síťovou vrstvou úzce souvisí: –     protokoly podporující směrování a výměnu aktualizačních informací o stavu sítě •    RIP, OSPF, IGP, EGP, … –     mechanismy přidělování IP adres –     mechanismy překladu mezi symbolickými doménovými jmény a IP adresami •       do síťové vrstvy byly nově přidány také –     mechanismy překladu adres •    NAT –     koncept privátních IP adres –     mechanismy dělení adres a sdružování adres •    subnetting, supernetting, CIDR –     bezpečnostní mechanismy •    IPSec –     podpora mobility •    Mobile IP