pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

Výsledek –koncepce síťové vrstvy •      autoři TCP/IP se rozhodli pro "jednotnou pokličku", která zastírá konkrétní specifika jednotlivých IP sítí  •      fakticky jde o jednotnou nadstavbu, kterou tvoří: –    přenosový protokol IP, který má všude stejné vlastnosti a všude poskytuje stejné služby •    je nespojovaný, nespolehlivý, funguje na principu maximální snahy –    jednotné adresování •    virtuální 32-bitové adresy (nemají žádný reálný vzor), tzv. IP adresy –   tyto adresy by měly vyhovovat "pohledu na svět", který má TCP/IP – že svět je tvořen dílčími sítěmi a hostitelskými počítači (a směrovači) –   IP adresy mají "síťovou část", identifikující síť jako celek, a dále "uzlovou část", identifikující uzel v rámci sítě •      existuje ale jedna výjimka: –    IP protokol i vyšší vrstvy "vidí" maximální velikost linkového rámce (skrz parametr MTU, Maximum Transfer Unit) a měli by jej respektovat •    tak aby nedocházelo ke zbytečné fragmentaci při přenosech