pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

Vrstva síťového rozhraní •      TCP/IP se nezabývá tím, co je pod úrovní síťové vrstvy –    přesněji: sám nedefinuje protokoly které fungují "pod" síťovou vrstvou (na úrovni vrstvy síťového rozhraní) •    jde např. o Ethernet, ATM, Token Ring, FDDI, Frame Relay … –    zaměřuje se pouze na to, jak propojit síťovou vrstvu s vrstvou síťového rozhraní •    např. jak provozovat IP nad Ethernetem, nad ATM ... •      výjimka: protokoly SLIP a PPP –    definují způsob přenosu po dvoubodových spojích •    zasahují až do vrstvy síťového rozhraní •      důsledek: –    nezávislost na fyzické (linkové) přenosové technologii